Prosjekter

Ombygging Raus og Tåkt – Parksenteret

Ombygging Sport og Vinbar – Parksenteret

Ombygging lokaler for Bufetat – Alta

Porsanger Politistasjon – Lakselv

Nytt NAF senter – Alta

Bygginnredning
Finnmarkshallen – Alta